Rehabilitacija ("rehabilitacija")

Rehabilitacija bi trebala pomoći da u svakodnevnom životu što manje utječu na posljedice bolesti i da se izbjegne hendikep ili potreba za njegom. Ovdje saznajte koji oblici postoje i tko snosi troškove

Naš sadržaj je farmaceutski i medicinski ispitan

Što je rehabilitacija ("rehabilitacija")?

Rehabilitacija se može prevesti kao "restauracija". Uz pomoć rehabilitacije, pacijenti bi trebali biti sposobni nositi se s posljedicama bolesti ili nesreće na takav način da se mogu nositi sa što boljim svakodnevnim životom. U tu svrhu koriste se razne medicinske, terapijske, edukativne, profesionalne i socijalne mjere, ovisno o tome koji se ciljevi rehabilitacije žele postići. Na primjer, u medicinskoj rehabilitaciji koriste se fizikalna terapija, radna terapija, fizioterapija i govorna terapija. Uz to, terapeuti pružaju pacijentima razna pomagala, poput steznika i pomagala za hodanje. Pacijentima se također pruža psihološka podrška, neuropsihološka terapija, lijekovi i trening. Uz to, za treniranje vještina koriste se umjetničke i tjelesno orijentirane terapije. U mnogim je situacijama važno uključiti rođake u liječenje. Rehabilitacija također uključuje ispitivanje sposobnosti pacijenta da se nosi sa stresom, postupnu reintegraciju u posao, osposobljavanje ili prekvalifikaciju te prilagodbu radnog mjesta i životnog prostora.