Zdravstvena politika: uloga EU

Njemačka je odgovorna za dizajn svog zdravstvenog sustava. Koje teme još uvijek kontrolira Europska unija

Oko 400 milijuna ljudi u Europskoj uniji (EU) bit će pozvano od 23. do 26. svibnja na izbor novog parlamenta. U Njemačkoj će se izbori održati sljedeće nedjelje. Iako su same države članice odgovorne za oblikovanje svojih zdravstvenih sustava, zdravstvena su pitanja na dnevnom redu mnogih stranaka - iako ne na prvom mjestu.

Dakle, kojim zdravstvenim problemima upravlja Europa? "EU ima značajan utjecaj na zdravstvenu politiku", kaže profesor Thomas Gerlinger, zdravstveni i politolog sa Sveučilišta Bielefeld. "Ako se problem može riješiti bolje na razini EU-a nego na nacionalnoj razini, Europska unija može poduzeti mjere." A to nije tako rijetko. Primjerice, u odobravanju lijekova, u borbi protiv bolesti ili droga te u zaštiti i prevenciji zdravlja. Za zaštitu Europljana postoje akcijski planovi - na primjer za borbu protiv antimikrobne rezistencije ili protiv skepticizma u vezi s cijepljenjem.

Zahvaljujući EU-u, pacijenti u drugim europskim zemljama dobivaju medicinsku pomoć na štetu zakonskih zdravstvenih osiguravajućih društava. A direktive EU reguliraju europsko priznavanje zdravstvenih zanimanja - poput liječnika i medicinskih sestara.

Europski parlament, Vijeće ministara, Sud pravde

751 zastupnik u Europskom parlamentu i Vijeću ministara EU, u kojima su zastupljeni ministri iz država članica, odlučuje o zakonima EU. Europski sud pravde osigurava poštivanje europskog zakona i u državama članicama. Primjerice, njegove presude utječu na nacionalne zdravstvene sustave.

Dva značajna primjera: 2003. godine Sud pravde je medicinsku dežurstvo u cijelosti klasificirao kao radno vrijeme. To je značilo uspjeh za liječnike u državama članicama i dodatne troškove za bolnice. I prije dvije i pol godine, Sud pravde dopustio je ljekarnama EU-a da pošalju njemačkim kupcima popuste na lijekove na recept. Njemački farmaceuti koji se moraju pridržavati propisa o cijenama lijekova koji vrijede u ovoj zemlji i ne smiju davati sniženja cijena u međuvremenu su u nepovoljnom položaju u odnosu na strane pošiljatelje.

Konkurencija na unutarnjem tržištu

Kao i u slučaju popusta na lijekove u Njemačkoj, presude Europskog suda, koje su prijateljske prema domaćem tržištu, često nailaze na kritike. "EU je prije svega ekonomski projekt", kaže stručnjak Thomas Gerlinger. Fokus je na stvaranju zajedničkog tržišta - tj. Slobodnog kretanja robe, usluga, ljudi i kapitala. Zahtjevi EU-a i zakoni država članica često su u sukobu.

Ipak: "Europa je važna - pogotovo kada je riječ o zdravlju", kaže Dr. Peter Liese, zastupnik CDU-a u Europskom parlamentu i glasnogovornik zdravstvene politike EPP-ove skupine. "Uz mnoge probleme zapnete na nacionalnoj razini", kaže liječnik. Sada postoje jedinstveni EU sigurnosni standardi za lijekove i medicinske proizvode. Većinu lijekova već je centralno odobrila Europska agencija za lijekove (EMA).

Europska krivotvorena zaštita za lijekove

"Također smo usvojili europska pravila za nadzor nad tim lijekovima i direktivu o zaštiti od krivotvorenih lijekova", kaže Peter Liese. Krivotvoreni lijekovi postaju sve veći problem u svijetu. Stoga je potrebno da Europa djeluje jednoliko i zaštiti svoje građane.

Prekogranična borba protiv raka

Peter Liese i njegova parlamentarna skupina žele raditi u sljedećem zakonodavnom razdoblju, posebno u borbi protiv raka. "Stručnjaci kažu da se može postići da za 20 godina nitko u Europi neće umrijeti od raka", rekao je europarlamentarac. Ali to je moguće samo ako znanstvenici u Europi rade zajedno, ako se više novca uloži u istraživanja i ako su europski registri raka kompatibilni. "Kako bi se omogućilo pacijentima da imaju specijaliziranije metode liječenja i kako bi im se uštedjelo nepotrebno putovanje, digitalizaciju bi također trebalo snažnije promicati u Europskoj uniji", kaže Peter Liese.

Progresivna digitalizacija

Zastupnik u SPD-u Tiemo Wölken također želi promicati digitalizaciju. "Mora se osigurati siguran prijenos zdravstvenih podataka na jedinstvenom digitalnom tržištu kako bi se mogao dobiti odgovarajući medicinski tretman i u drugim zemljama EU-a", kaže glasnogovornik zdravstvene politike europskog SPD-a. Za njega je tema zaštite i sigurnosti podataka u zdravstvenom sustavu i suradnja između različitih nacionalnih informatičkih sustava visoko na dnevnom redu.