Farmaceuti bez granica: anđeo

Organizacija za pomoć vodi ljekarnu na području siromašnih četvrti u Buenos Airesu od 2008. godine. Koordinator projekta Dr. Carina Vetye izvještava o svojoj predanosti u vrijeme pandemije korone

Društveni